Bod č.5.:

ÚKEP/2 - Vrácení finančních prostředků dotace projektu „Relax centrum Štruncovy sady“, dle ust. § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Výzva příjemci k vrácení finančních prostředků dotace)
Příloha č.2 (Zpráva o auditu operace)
Příloha č.3 (Stanovisko / připomínky auditovaného subjektu k návrhu zprávy o auditu operace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:275 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX