Bod č.6.:

ÚKEP/3 - Uzavření Dodatku č. 5 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace v rámci OPPI, Prosperita - Výzva IV (neveřejná podpora), pro projekt „Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek č. 5 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:276 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX