Bod č.57.:

TN/1 - Hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov a závěrečného účtu DSO za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov za období roku 2014 (obsahuje účetní závěrku))
Příloha č.2 (č. 2 - Usnesení RMP č. 632 ze dne 4. 6. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:332 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX