Bod č.18.:

RMO1/7 - Převod finančních prostředků na výkup pozemku pod stavbou parkoviště Sokolovská 44a

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO č. 311 ze dne 18. 6. 2013)
Příloha č.2 (smlouva o smlouvě budoucí kupní)
Příloha č.3 (znalecký posudek)
Příloha č.4 (rozpočtové opatření č. 30)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:103 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX