Bod č.19.:

ST1/6 - Návrh na změnu části bodu 3) usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 83 ze dne 8.4.2015

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh změny usnesení)
Důvodová zpráva (Návrh změny usnesení)
Příloha č.1 (Usnesení ZMO 1 č. 83-2015)
Příloha č.2 (Dopis JUDr. Tomáška, MMP)
Příloha č.3 (Právní rozbor)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:104 rok:2015

38. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 27.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX