Bod č.86.:

MAJ/1 - Výkup části pozemku parc. č. 1897/1 k. ú. Bolevec z vlastnictví fyzických osob do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o výkup)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.3 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (katastrální mapy )
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 569/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:361 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX