Bod č.87.:

MAJ/2 - Náprava stavu nastalého zápisem majetku na LV 1 a schválení realizace bezúplatného převodu nově vzniklých pozemků (původní p.č. 3193/1) v k. ú. Bolevec, při Karlovarské ul., z vlastnictví státu do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (souhlas s dělením a GP)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 677/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:362 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX