Bod č.88.:

MAJ/3 - Bezúplatný převod nově vytvořeného pozemku p.č. 1243/6, v k. ú. Újezd z majetku Plzeňského kraje do majetku města Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (kolaudační souhlas s užíváním stavby)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 570/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:363 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX