Bod č.89.:

MAJ/4 - Uzavření KS na prodej p.č. 166/6, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, mezi městem Plzeň a Zemědělským družstvem Plzeň–Červený Hrádek v souvislosti s majetkovým vypořádáním objektu bývalého KD v Červeném Hrádku.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (důvodová zpráva)
Příloha č.2 (usnesení ZMP z roku 2014)
Příloha č.3 (zápis z jednání, vyjádření ZD ČH)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP + doplnění)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 580/2015 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:364 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX