Bod č.11.:

EAP/5 - Souhrnné rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2-Slovany roku 2015

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:33 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX