Bod č.75.:

BYT/1 - Změna usnesení ZMP č. 163 ze dne 9. 4. 2015 ve věci výše poplatků z prodlení určených k prominutí

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 412 z 12.6.2014)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 163 z 9.4.2015) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 655 ze dne 4.6.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:349 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX