Bod č.18.:

FIN/1 - Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí)
Příloha č.2 (usnesení ZMP 553/2013)
Příloha č.3 (usnesení ZMP 299/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:288 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX