Bod č.45.:

OŠMT/1 - Změna zřizovací listiny 80. mateřské školy Plzeň, Mikulášské náměstí 8, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis MO Plzeň 2 )
Příloha č.2 (Úplné znění zřizovací listiny 80. MŠ)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 547 ze dne 21. 5. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:318 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX