Bod č.106.:

MAJ/12 - Zrušení věcných břemen ve prospěch nemovitých věcí na adrese Zborovská 40 v k.ú. Doudlevce ve vlastnictví města Plzně zatěžující povinný pozemek parc.č. 3, zaps. na LV č. 75 pro k.ú. Doudlevce.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (souhlas společnosti s výmazem VB)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, mapa Plzně)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 2. 6. 2015)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 671 ze dne 4. 6. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:381 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX