Bod č.97.:

MAJ/14 - Zrušení usnesení ZMP č. 496 ze dne 16. 9. 2010 ve věci bezúplatného převodu pozemku p.č. 808/3 k.ú. Koterov, od ČR, přísl. hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, v celém znění

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyjádření SPÚ)
Příloha č.2 (Přijatá usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.3 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 576 ze dne 21. 5. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:372 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX