Bod č.98.:

MAJ/15 - Odkoupení nově vzniklého pozemku p.č. 118/2 k.ú. Litice u Plzně od fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Nabídka prodeje části pozemku vč. zákresu)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (rozhodnutí starosty MO Plzeň 6 - Litice)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.7 (Geometrický plán)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 577 ze dne 21. 5. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:373 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX