Bod č.96.:

MAJ/13 - Využ./nevyuž. předkupního práva MP na výkup nemovité věci – stavby (rekr. chatky), Smědčice, č.e. 25, rod. rekr. zapsané na LV č. 627 pro k.ú. Smědčice a stanovení postupu pro řešení dalších obdobných případů výzev.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (nabídka na využ. předkupního práva vč. kupní smlouvy)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (snímky z KM- letecký snímek, orien. tur. mapa)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 28. 4. 2015)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 578 ze dne 21. 5. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:371 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX