Bod č.101.:

MAJ/19 - Odsouhlasení postoupení smluv o smlouvách budoucích na převod TDI v rámci staveb "22 RD Malesice - Vlkýš, obytná zóna", "Příjezdová komunikace na pozemku p.č. 295, 333, 334, 3/1 v k.ú. Dolní Vlkýš.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o souhlas s postoupením SoSB)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 329/2013 )
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 254/2014)
Příloha č.4 (snímky map)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 571/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:376 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX