Bod č.111.:

MAJ/5 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v rámci stavby Rezidence Lábkova Plzeň, Skvrňany, investor 14 P, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky a ustanovení smlouvy o smlouvě budoucí)
Příloha č.2 (žádost investora)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 214/2015)
Příloha č.5 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM ze dne 19. 5. 2015)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 611/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:386 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX