Bod č.90.:

MAJ/6 - Uzavření smluv o smlouvách budoucích v rámci stavby Plzeň Černice – Ke Kačí louži – úprava křižovatky Štefánikova – Ke Kačí louži v k.ú. Černice, investor IRHOS spol. s r.o. a IRHOS Partner spol. s r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky SOSB dle bodu II.1. návrhu usnesení)
Příloha č.2 (podmínky SOSB dle bodu II.2. návrhu usnesení)
Příloha č.3 (podmínky a ustanovení dodatku dle bodu II.3 návrhu usnesení)
Příloha č.4 (podmínky a ustanovení SOSB dle bodu II.4. návrhu usnesení)
Příloha č.5 (dodatek č. 1 ke SOSB směnné č. 2011/004087)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 362/2012)
Příloha č.7 (žádost)
Příloha č.8 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.9 (usnesení ZMO Plzeň 8 č. 37/14)
Příloha č.10 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.11 (rozsah směny)
Příloha č.12 (rozsah služebností)
Příloha č.13 (fotodokumentace)
Příloha č.14 (mapy)
Příloha č.15 (doporučení KNM ze dne 19. 5. 2015) (*)
Příloha č.16 (usnesení RMP 674/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:365 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX