Bod č.7.:

ÚKEP/4 - Dodatek k Rámcové smlouvě uzavř. dne 30. 4. 2010 mezi městem Plzní a spol. VEOLIA ČR, a.s. týkající se prodeje akcií spol. VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dod. k Rámcové smlouvě CES:2010/001834 uzavřené dne 30.4.2010 mezi městem Plzní a společností VEOLIA ČR, a.s.)
Příloha č.2 (Smlouva o prodeji akcií)
Příloha č.3 (Dohoda o správě kupní ceny za převod akcií)
Předloženo na stůl č.1 (Správná verze přílohy č. 1) (*)
Předloženo na stůl č.2 (Správná verze přílohy č. 2)
Předloženo na stůl č.3 (Správná verze přílohy č. 3)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:277 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX