Bod č.103.:

MAJ/21 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro stavbu „Plzeň – Malesice, Chodník pro pěší podél silnice III/18051 – Chotíkovská ulice“ s fyzickou osobou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost a vyjádření MO Plzeň 9)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (přehled záborů)
Příloha č.4 (záborový elaborát)
Příloha č.5 (doporučení KNM ze dne 28. 4. 2015) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 572 a 575 ze dne 21. 5. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:378 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX