Bod č.94.:

MAJ/10 - Směna pozemků v k.ú. Skvrňany s fyzickou osobou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 3) (*)
Příloha č.4 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (geometrické plány)
Příloha č.7 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 4. 6. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:369 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX