Bod č.95.:

MAJ/11 - Majetkoprávní vypořádání pozemků s fyzickou osobou v k.ú. Plzeň formou směny po realizaci stavby „Silnice I/20 a II/231 Plaská – Na Roudné – Chrástecká“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (záznam z jednání)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (doporučení KNM ze dne 19. 5. 2015) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 4. 6. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:370 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX