Bod č.78.:

EVID/3 - Záměr svěření nemovitého majetku do trvalé správy městskému obvodu Plzeň 4 a pověření tohoto obvodu správou areálu „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMO Plzeň 4 č. 68 ze dne 31. 10. 2013)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 546 ze dne 7. 11. 2013)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 194 ze dne 14. 5. 2015)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 616 ze dne 21. 5. a 25. 5. 2015) (*)
Příloha č.5 (Stavební povolení akce „Vodní plochy Lobezská louka“)
Příloha č.6 (Vizualizace akce Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:352 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX