Bod č.76.:

EVID/1 - Darování movitých věcí, které již nemají v prostředí Divadla Alfa, p.o. další uplatnění, Západočeskému muzeu v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost Divadla Alfa p.o.)
Příloha č.2 (Přesný výčet majetku)
Příloha č.3 (Žádost Západočeského muzea v Plzni)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP - 19.5.2015)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 685)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:350 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX