Bod č.18.:

EAP/6 - IZ - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2015

(předkladatel:Bc. Lokajíček)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 - Slovany za období 4-6/2015)
Příloha (Informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 - Slovany za období 4-6/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:39 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX