Bod č.23.:

VNITŘ/1 - Rozpočtové opatření spočívající v přesunu prostředků z Odboru vnitřní správy MMP na Odbor investic MMP - akce "Úpravy parkoviště před budovou Koterovská 162"

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jmenovitý seznam investic)
Příloha č.2 (Usn. RMP č. 621/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:293 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX