Bod č.102.:

MAJ/20 - Výkup pozemku parc.č. 11319/411 v k.ú. Plzeň od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MO Plzeň 1)
Příloha č.2 (vyjádření Plzeňské teplárenské, a.s.)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (usn. ZMO Plzeň 1 - rozpočtové opatření)
Příloha č.5 (usn. ZMP č. 446/2013)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (snímky map)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Příloha č.9 (usnesení RMP ze dne 4. 6. 2015.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:377 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX