Bod č.100.:

MAJ/18 - Budoucí majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Polyfunkční dům pro seniory" - investor T.G., a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Podmínky a ustanovení SoSB)
Příloha č.2 (žádost investora vč. situace stavby)
Příloha č.3 (stanovisko ORP vč. zákresu přebírané TDI)
Příloha č.4 (usn. komise RMO Plzeň 2)
Příloha č.5 (snímky map)
Příloha č.6 (doporučení KNM 19. 5. 2015)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 679/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:375 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX