Bod č.99.:

MAJ/17 - Výkup pozemku vč. garáže na něm stojící v k.ú. Plzeň pro stavbu komunikace I/20 Jasmínová - Sušická od dvou fyzických osob.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o výkup garáže)
Příloha č.2 (st. ORP MMP)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (snímky map)
Příloha č.5 (doporučení KNM 19. 5. 2015)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 678/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:374 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX