Bod č.77.:

EVID/2 - Darování movitého majetku Diakonii ČCE - Západní Čechy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o darování movitého majetku)
Příloha č.2 (Stanovisko BEZP MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 684 ze dne 4. 6. 2015)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP ze dne 19. 5. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:351 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX