Bod č.14.:

SVV/1 - Pojmenování nově vzniklé ulice v k.ú. Plzeň, p.č. 8320/51, 8320/53, 8320/36, 8320/57, 8320/58, 8320/ 61 a 8320/62

(předkladatel:Ing. Maříková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.2 (grafická příloha)
Příloha č.3 (vyjádření MMP)
Příloha č.4 (zápis z jednání KVDÚP č. 6)
Příloha č.5 (zápis z jednání KVDÚP č. 7)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:49 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 22.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX