Bod č.46.:

OŠMT/2 - Změna zřizovací listiny 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zřízovací listina 1. ZŠ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:319 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX