Bod č.91.:

MAJ/7 - Darování pozemků pod SO 103b - přeložkou polní cesty v k.ú. Litice u Plzně, k.ú. Šlovice u Plzně, z majetku ŘSD ČR

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (rozhodnutí o nepotřebnosti majetku ŘSD ČR)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ )
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 268/2004)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 464/2004)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP )
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 568/2015 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:366 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX