Bod č.92.:

MAJ/8 - Smlouvy o smlouvách budoucích darovacích na stavby komunikací – ul. Karlovarská, ul. Studentská mezi městem Plzní a ŘSD ČR.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 475/2004)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 913/2004)
Příloha č.4 (zákres předmětu převodu)
Příloha č.5 (modré mapy se zákresem)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 676/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:367 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX