Bod č.29.:

OŽP+FIN/1 - Úprava směrnice QS 61-10 Statut Fondu životního prostředí města Plzně

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.6
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:299 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX