Bod č.30.:

KŽP/1 - Žádost Občanského sdružení Kočka mezi lidmi, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Péče o opuštěné a týrané kočky na území města Plzně“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:300 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX