Bod č.6.:

EAP/7 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - březen 2015

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hospodaření 1. - 3. 2015)
Důvodová zpráva (Rozbor hospodaření 1. - 3. 2015)
Příloha č.1 (Rozbor hospodaření 1. - 3. 2015-obsah, komentář) (*)
Příloha č.2 (Rozbor hospodaření 1. - 3. 2015-tabulky)
Příloha č.3 (Rozbor hospodaření 1. - 3. 2015-přehled RO)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:29 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX