Bod č.33.:

KŽP/4 - Žádost Zoologické a botanické zahrady města Plzně, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vydání environmentální publikace s populárně naučným obsahem STOPY ČLOVĚKA V PŘÍRODĚ“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:303 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX