Bod č.34.:

KŽP/5 - Žádost Magistrátu města Plzně, Odboru životního prostředí o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Screeningový monitoring řeky Úhlavy“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:304 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX