Bod č.35.:

KŽP/6 - Žádost Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Výsadby ovocných stromů v katastrálním území Plzeň - Malesice“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:305 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX