Bod č.37.:

KŽP/8 - Žádost 38. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Oáza uprostřed sídliště – část: vrbičkové stavby“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:307 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX