Bod č.38.:

KŽP/9 - Žádost Hany Voděrové, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vítaný host – čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje, ročník 2015“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:308 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX