Bod č.39.:

KŽP/10 - Žádost MOTÝL o.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „S MOTÝLem v souladu s přírodou“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:309 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX