Bod č.44.:

ŘÚSO/2 - Záměr zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Generální opravy dvou kremačních pecí“, realizovanou Správou hřbitovů a krematoria města Plzně, p. o.

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Výňatek ze zápisu z jednání VZVZ ze dne 13. 5. 2015)
Příloha č.2 (Potvrzení společnosti P K I - Teplotechna Brno spol. s r. o. )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:317 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX