Bod č.3.:

NámB/1 - Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha č.1 (J. Trnka Ateliér - celkové výsledky z průzkumu spokojenosti návštěvníků)
Příloha č.2 (Fakulta ekonomická ZČU: Bavorské kulturní dny - výsledky šetření)
Příloha č.3 (Report č. 8 - dubnové akce)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:273 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX