Bod č.10.:

NámK/1 - Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Obytná zóna Sylván a.s. a návrh na volbu nového člena

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č.1-Rezignační dopis pana Adama Zvonaře ze dne 29. 5. 2015)
Příloha č.2 (č.2-Usnesení RMP č. 205 ze dne 19. 2. 2015 )
Předloženo na stůl (Nový krycí list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:280 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX