Bod č.93.:

MAJ/9 - Uzavření smluv souvisejících se 3. fází výstavby „Nová Valcha“ se spol. Valcha Property Development a.s., Druhá Valcha Development a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Podmínky a ustanovení SOSB k převodu TDI)
Příloha č.2 (žádosti spol. VPD a.s. )
Příloha č.3 (stanoviska ORP MMP + situace)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 812/2012, č. 688/2013)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 366/2012, č. 469/2013)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (situace se zákresem staré etapizace výstavby)
Příloha č.8 (situace se zákresem nového fázování )
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP )
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 672/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:368 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX