Bod č.16.:

ŘEÚ/6 - Dořešení konečné výše spoluúčasti Městského obvodu Plzeň 4 při úhradě závazku společnosti MAO, a.s.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Dořešení konečné spoluúčasti MO 4 při úhradě závazku MAO, a.s.)
Důvodová zpráva (Dořešení konečné spoluúčasti MO 4 při úhradě závazku MAO, a.s.)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - usnesení ZMP č. 18 ze dne 27. 1. 2011)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - usnesení ZMP č. 214 ze dne 12. 5. 2011)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX